Name
9-22
Founders
9-27
Country Day
10-3
Berkley
10-7
Kensington
10-10
Founders
10-13
Founders
10-19
Cranbrook
Bartus
21:29
21:24
DNR
DNR
20:22
DNR
DNR
Blau
18:10
17:47
20:25
19:46
DNR
19:21
DNR
Brown
14:40
14:08
15:18
15:00
14:52
14:13
DNR
Chava
18:09
16:57
19:09
18:11
17:43
16:27
DNR
Clark
14:21
13:40
14:24
14:59
13:39
13:32
15:31
A. Duarte
22:27
21:04
23:58
23:17
20:46
21:22
DNR
N. Duarte
19:32
18:47
19:45
19:45
18:40
19:11
DNR
Fohey
16:38
17:02
20:21
DNR
DNR
17:41
DNR
Franklin
14:53
14:23
15:34
15:34
14:53
14:57
DNR
Graznak
14:37
13:41
14:17
14:17
13:53
13:51
15:27
Hanley
14:15
14:24
14:52
15:12
13:55
13:38
15:15
Hoke
13:54
14:04
14:54
14:45
13:47
DNR
15:48
Kay
13:37
12:30
13:40
13:35
13:22
12:49
14:19
Kelly
18:24
14:17
15:01
15:01
14:36
14:18
DNR
Legg
DNR
14:22
15:24
15:24
14:32
DNR
DNR
Majoros
12:53
11:41
12:58
12:48
12:15
DNR
13:27
Mercieca
16:28
14:56
15:47
15:47
14:56
15:58
DNR
Merlino
16:08
13:53
14:45
DNR
14:22
13:31
16:01
Millinoff
16:28
15:36
16:16
16:36
14:59
15:58
DNR
Nelson
15:19
15:07
17:19
16:38
15:19
DNR
DNR
Nuthakki
22:27
19:25
21:44
21:05
19:35
19:04
DNR
Pitu
15:12
14:16
15:36
DNR
14:51
14:37
DNR
Salls
DNR
14:15
DNR
15:12
13:57
14:27
DNR
Samantapudi
19:28
18:02
21:08
21:06
19:58
19:47
DNR
Shah
23:27
DNR
16:25
25:45
21:30
22:39
DNR
Singh
14:27
13:37
15:27
14:50
13:54
14:48
DNR
Spratling
19:41
22:04
28:00
24:26
DNR
20:43
DNR
Stieber
13:56
13:20
14:00
14:32
DNR
DNR
DNR
Tschudi
15:21
DNR
15:31
15:37
14:19
13:55
DNR

  • The Founders Park course is 2.0 miles long.
  • The Country Day course is 1.85 miles long.
  • The Catalpa Park course seems to be between 2.1 and 2.2 miles long.

Name
9-22
Founders
9-27
Country Day
10-3
Berkley
10-7
Kensington
10-10
Founders
10-13
Founders
10-19
Cranbrook
Aranowski
16:27
16:38
18:28
18:12
16:43
16:06
DNR
Boyce
14:17
13:20
14:45
14:37
14:00
13:31
14:58
Cedro
17:08
16:47
DNR
18:16
17:07
16:10
DNR
Champnella
17:24
17:41
DNR
20:39
17:54
16:29
DNR
Colleran
19:49
19:10
20:27
19:54
18:45
DNR
DNR
Cosier
19:21
18:40
19:12
19:07
19:21
DNR
DNR
Deshmukh
20:52
20:40
23:32
23:13
21:04
20:34
DNR
Fielder
15:23
14:30
15:44
15:43
15:41
14:52
16:02
Hanna
15:18
14:26
15:35
15:16
14:38
14:10
15:49
Kalakailo
16:27
16:31
18:07
18:36
16:37
16:00
DNR
Knoerl
16:20
16:03
17:20
16:52
15:46
15:27
16:56
Marica
19:47
18:43
20:25
DNR
19:07
18:55
DNR
Nadgauda
20:24
20:47
23:37
23:38
21:11
20:47
DNR
Peressini
17:39
22:20
23:39
25:53
20:04
23:09
DNR
Pierce
15:20
14:12
15:23
15:25
14:30
14:32
15:29
Pitt
17:20
18:15
19:07
DNR
17:43
17:08
DNR
Salim
DNR
DNR
DNF
29:15
DNR
22:39
DNR
Solomon
14:18
13:12
DNR
15:33
13:56
13:21
14:53
Trevisan
12:30
DNR
12:56
13:15
12:17
12:14
14:57

  • The Founders Park course is 2.0 miles long.
  • The Country Day course is 1.85 miles long.
  • The Catalpa Park course seems to be between 2.1 and 2.2 miles long.